Výnimočný tábor plný emócií.

SOM TAKÝ AKO TY - Výnimočný tábor plný emócií.  OZ Usmej sa na mňa zorganizovalo už po 19. krát letný tábor pre deti so zdravotným hendikepom. Cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu kvality života zdravotne hendikepovaných detí a mládeže zlepšením ich fyzickej a psychickej kondície, ponúknuť im rovnaké možnosti trávenia voľného času ako majú