• Oznámenie o konaní verejnej zbierky – Dobrý trh 2018

  • Predbežná správa k verejnej zbierke – Dobrý trh 2018

  • Záverečná správa k verejnej zbierke – Dobrý trh 2018

  • Výzva na predkladanie ponúk 1 – Verejné obstarávanie (Dotácia Úradu vlády SR 2019)

  • Výzva na predkladanie ponúk 2 – Verejné obstarávanie (Dotácia Úrady vlády SR 2019)

  • Zmluva o sponzorstve v športe