Dobré srdcia
Dobrovoľníčky roka 2020
Letný tábor 2020
Niečo menej, niečo viac…
Zimné národné hry Špeciálnych olympiád
Naša lyžiarka vo svete
Pomáhame v ťažších časoch
Koncert Usmej sa na mňa pomohol hendikepovaným deťom
Nevdšedník 2020