KTO SME?

Sme dobrovoľníci – rodičia, učitelia, lekári a priatelia výnimočných detí. Výnimočných v tom, že vzhľadom na svoje zmyslové, telesné či mentálne postihnutie musia vynaložiť viac úsilia ako ich zdraví rovesníci. A to im pomáha objavovať svoje výnimočné talenty a zručnosti. Preto ich voláme „výnimočné“ deti.

Ako členovia občianskeho združenia sa od roku 2004 zasadzujeme o integráciu detí a mládeže so sluchovým, zrakovým, intelektuálnym

a telesným postihnutím do spoločnosti. Učíme ich využívať tie schopnosti, ktoré majú. Pomáhame im spoznávať okolitý svet. Organizáciou rôznych športových

a kultúrnych podujatí vytvárame príležitosti, cez ktoré spoznávajú bežné radosti zdravých detí. Pomocnú ruku podávame rodičom, informovaním verejnosti lámeme bariéry medzi zdravými a výnimočnými.

Na ulici denne stretávame ľudí, ktorým život v niečom ubral, ale v niečom inom zase pridal. Niektoré postihy sú viditeľné, niektoré sú však skryté hlboko v srdci človeka. Ak chcete objaviť úsmev na tvári výnimočných, usmejte sa na nich!