Výnimočný ples 2018
Úspechy plavcov s Downovým syndrómom
dobrý trh
minimaratón 2018
letný tábor 2018
chorvátsko – krk 2018
VSE CITY RUN pre výnimočné deti
benefičný koncert 2018
nevšedník 2018
pomáhame slabším