Výnimoční plavci z OZ Usmej sa na mňa z Košíc doniesli z Majstrovstiev Slovenska mládeže s  Downovým syndrómom (DS) a Veľkej ceny primátora mesta Trenčín v plávaní zdravotne znevýhodnenej mládeže (VC) 16 medailí. Šiesti plavci získali 5 titulov Majstrov Slovenska v rôznych plaveckých kategóriách.

Občianske združenie Usmej sa na mňa podporuje aj športové aktivity zdravotne hendikepovaných detí a mladých ľudí. Mentálne hendikepovaní plavci trénujú 2 krát týždenne na mestskej plavárni v Košiciach. Ich trénerka a štatutárka OZ Usmej sa na mňa sa dostala k tejto činnosti cez vlastnú skúsenosť: „Môj syn Dávid (DS) bol od malička veľmi športovo nadaný. Keďže jeho diagnóza vyžadovala špeciálny prístup, nenašli sme žiadneho trénera, ktorý by sa mu vedel venovať. A tak som si naštudovala v literatúre jednotlivé štýly a metodiku trénovania plávania a postupne sme napredovali.“ Keďže Dávid mal veľmi dobré výsledky na celoslovenskej úrovni a bol záujem aj iných takto výnimočných detí, založili v občianskom združení plavecký oddiel. „Deti s mentálnym hendikepom potrebujú osobitý prístup, veľa trpezlivosti a lásky. Napríklad jeden plavec sa dva roky na tréningoch iba potápal a hral a teraz je z neho Majster Slovenska“, s úsmevom a patričnou hrdosťou dodáva trénerka.

Šport pre hendikepovaných ľudí je veľmi dôležitý nielen kvôli zdraviu, ale aj zvyšuje ich sebavedomie, samostatnosť a zodpovednosť. “ Snažíme sa ich brať na celoslovenské podujatia, aby mali kontakt aj s inými športovcami a zažili pocit úspechu“, povedala Dagmar Kočiová, riaditeľka OZ Usmej sa na mňa. Okrem plávania môžu zdravotne znevýhodnení mladí ľudia z OZ Usmej sa na mňa navštevovať tréningy taekwonda a bowlingu.

Výsledky plavcov oddielu Usmej sa na mňa: Michaela Duchová (19) – 3.miesto 25 m prsia ženy (DS), Lenka Láslofiová (25) – 1. miesto 50 m prsia ženy (VC), 1. miesto 50 m voľný spôsob ženy (VC), Miriam Hurbanová (17) – 1. miesto 25 m prsia starší dorast (DS aj VC), 1. miesto 50 m prsia starší dorast (DS aj VC), Miloš Krupáš (18) – 1. miesto 50 m prsia starší dorast (DS aj VC), 1 miesto 50m voľný spôsob (DS), Ján Greguš )16) – 2. miesto 25 m prsia starší dorast (DS a VC), Filip Ocelík (13) – 1. miesto 50 m prsia starší žiaci (DS), 2. miesto 25 m prsia (DS), 2. miesto 50 metrov prsia starší žiaci (VC), 3. miesto 25 m prsia starší žiaci (VC).