Projekty a podujatia, ktoré organizujeme zapájajú sluchovo, zrakovo, telesne a mentálne postihnuté deti a mládež do spoločnosti.
Ako prví sme v Košiciach zorganizovali Sprievod výnimočných detí, ktorý je už tradičnou súčasťou Košického kultúrneho leta.
Úsmev na tvárach zúčastnených priam vyzýval Košičanov, aby ho s láskou opätovali.

Bežné podujatia ako karneval či minimaratón si naše deti mohli skúsiť po prvýkrát v živote práve vďaka nadšeniu členov združenia. Hľadáme stále nové možnosti, ktoré ukážu výnimočné zručnosti a talenty postihnutých detí. Zrealizovali sme a pripravujeme mnohé
výchovno-vzdelávacie podujatia a spolupracujeme aj s ďalšími neziskovými organizáciami a združeniami.