Remeselné zručnosti v UĽUV – e

Mladí ľudia so zdravotným hendikepom veľmi radi tvoria a vkladavú do svojich výrobkov svojské videnie sveta. Veľkej obľube sa tešia kurzy remeselných zručností v UĽUV-e pod vedením odborných lektorov.
V rámci porjektu „Rovnosť príležitosti pre všetkých“ sme realizovali dva kurzy Remeselných dielní pre intelektovo  znevýhodnené deti zo Spojenej školy na Vojenskej ulici v Košiciach. Deti sa priučili novým technikám – plstenie, keramika, maľovanie na sklo atď. Je to pre nich veľmi zaujímavé a prospešné.
Mladí dospelí absolvovali 3 kurzy keramických kurzov a pokračujú v ďalších kurzoch, lebo sa im to veľmi páči a chcú sa zdokonaľovať. Vytvorili sme skupinky po 6 mladých ľudí a za pomoci asistenta – dobrovoľníka z OZ Usmej sa na mňa, ktorý im pomáha, tvoria pod vedením veľmi empatickej lektorky Amálie Holíkovej nádherné dielka, ktorými následne obdarujú svojich blízkych. Je to pre nich arteterapia, zlepšuje to ich jemnú motoriku a ukľudˇbuje ich to.
Štyri kurzy boli realizované s finančnou pomocou Európskej únie  v programe Impact Lab Nadácie Pontis .