Výnimočné deti v pohybe

Je nám veľmi ľúto, keď vidíme, aké sú mentálne hendikepované deti obézne, nemajú kde tráviť svoj voľný čas, nikto ich nevezme do športového oddielu medzi zdravé deti, lebo potrebujú iný prístup, pomalší výklad, často sa stretávajú aj so šikanou. Trpí tým ich pohybový aparát, ale sú aj vylúčené zo sociálneho prostredia.

Preto sa naše OZ snaží im vytvárať podmienky aj pre šport a to zriadením športových oddielov s pravidelnou činnosťou (plavecký, joga, bowling, kondičné tréningy, beh a bežky).

Od začiatku školského roku máme pravidelné tréningy:

  • pokročilých plavcov (pondelky a štvrtky)
  • plavecká prípravka (streda)
  • online jóga (utorok)
  • bowlingové stretnutia (každý druhý pondelok)
  • taekwondo (utorok a štvrtok) – realizuje ŠKP ILYO Taekwondo Košice
  • atletické a lyžiarske tréningy nepravidelne
  • kondičné tréningy (streda)

Tréningy vedú profesionálni tréneri, ale aj dobrovoľníci.

Sme členom Špeciálnych olympiád Slovensko a tak sa zúčastňujeme s našimi športovcami aj celoslovenských a zahraničných súťaží, aby si mohli zmerať sily s ostatnými a byť motivovaní.

Niektoré z týchto tréningov sú realizované s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu a mesta Košice.