Spojená škola Vojenská 13, Košice

Špeciálna materská škola, Ľudová 15, Košice

Základná škola, Gemerská 2, Košice

Spojená škola Opatovská cesta 101, Košice

DOMKO, Domov sociálnych služieb, Košice

Maják, n.o., Sady nad Torysou

Špeciálne olympiády Slovensko

Ilyo taekwondo ŠKP Košice