Kontaktujte Nás:

Bankové spojenie

2624064001/1100 Tatra banka a.s.


IBAN SK97 1100 0000 0026 2406 4001


BIC ( SWIFT ) TATRSKBX


IČO: 35558652


DIČ: 2022109507

Kontaktujte Nás na:

E-mail:

info@nullusmejsanamna.sk


Telefónne číslo:

+421 910 524 411


Adresa:

Pod šiancom 1H, 040 01, Košice


Prevádzka:

Milosrdenstva 4, 040 01, Košice