ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRE VŠETKÝCH
Srdce na dlani 2022 – celoslovenské ocenenie