POMOC PRI ZAMESTNÁVANÍ ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE

Zamestnať ľudí so zdravotným znevýhodnením je problematické. Prekážky sú aj na strane potencionálneho zamestnanca, ale aj zamestnávateľa.

My pracujeme prevažne s ľuďmi s mentálnym hendikepom s neurodiverzitnými ľuďmi, ale aj sluchovo, zrakovo a telesne znevýhodnenými.

Mnohí z nich môžu a chcú pracovať, len im treba upraviť pracovné prostredie, pracovnú dobu, nájsť prácu, ktorú zvládnu, prípadne ich naučiť postupy a oni to budú opakovať.

Spolupracujeme so spoločnosťou Profesia, ktorá v rámci svojho projektu ProfesiaLab školí jemné zručnosti uchádzačov, jedná so zamestnávateľmi, robí rôzne výskumy, vysvetľuje zamestnávateľom atď.

Aj niektorí naši klienti sa dostali do pilotného ročníka tohto programu, pričom my sme robili asistenciu pri tréningoch ASSET (vedecký program jemných zručností) a koučing v jednaní so zamestnávateľmi a pri nástupe na pracovné pozície.

Taktiež v rámci nášho projektu Rovnosť príležitosti pre všetkých sme si sami zaškolili klientov s mentálnym hendikepom na kurze pracovných, jemných a relaxačných zručností a koučovali sme ich na  stážach a brigádach u zamestnávateľov.

Výsledok je ale radostný.

Tri hendikepované dievčatá sú zamestnané v Tesco v Košiciach, kde pracujú na oddelení odevov, 2 dievčatá s telesným hendikepom sú zamestnané v Deutsche Telekom Services, 5 brigádovali ako čašníci na Inkluzívnom filmovom festivale v Košiciach, 6 brigádovali a pomáhali pri udržiavaní poriadku počas podujatia na Street food feste (2 krát).

V tejto činnosti pokračujeme ďalej a veríme, že počty zamestnaných, alebo aspoň brigádujúcich „výnimočných“ mladých ľudí sa budú rozrastať.

Projekt Rovnosť príležitostí pre všetkých je spolufinancovaný Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis .