Sme veľmi radi a hrdí na to, že sme získali grant od Nadácie PONTIS z grantového projektu Impact Lab Inkubator 2023 zamierený na rozšírenie možností uplatnenia sa ľudí s intelektuálnym a iným znevýhodnením na trhu práce a zcitlivovanie spoločnosti smerom k hendikepovaným ľuďom.

Projektom chceme zabezpečiť prípravu mladých ľudí so znevýhodnením na trh práce. Poskytneme im nové zručnosti a schopnosti, aby boli zamestnateľní a budeme ich vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti a domácich zručností, aby sa mohli dostať zo sociálneho vylúčenia a chudoby. Zároveň budeme  prostredníctvom pracovného kouča oslovovať zamestnávateľov a sprevádzať ich na stážach pri začleňovaní.

Remeselné zručnosti sa budú môcť naučiť v UĽUVe.

Zorganizovaním podujatia Hudba v tme chceme inovatívnou formou oboznamovať verejnosť s témou inklúzie, dať príležitosť nevidiacim a mentálne hendikepovaným asistentom ukázať svoje zručnosti.

V rámci projektu aj aj séria 6 workschopov, ktorá má ukázať a naučiť neziskovky žiť, rásť a napredovať :)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis .