SRDCE NA DLANI 2022 – celoslovenské ocenenie

Našim dobrovoľníkom sa dostalo nebývalého ohodnotenia. Boli sme nominovaní na celoslovenské ocenenie dobrovoľníctva za dlhodobú činnosť. Veď už 19 rokov sa týždeň, čo týždeň stretávame a naše dovolenky a prázdniny obetujeme pre dobro a blaho detí, ktoré nedostali do vienka úplné zdravie.

Národné oceňovanie zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a uskutočnilo sa pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych Slovenskej republiky vo štvrtok 16. marca 2023 v budove Ministerstva zahraničných vecí v Bratislave.

Už 14. krát boli ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia boli udelené  v desiatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí.  

Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 52 najsilnejších príbehov dobra na národné ocenenie. Spolu so 17 priamymi nomináciami ich bolo spolu 69. Národná hodnotiaca komisia rozhodla, že ocenenia boli tento rok udelené v 8 rôznych kategóriách a 2 podkategóriách.