SOM TAKÝ AKO TY – Výnimočný tábor plný emócií.
 OZ Usmej sa na mňa zorganizovalo už po 19. krát letný tábor pre deti so zdravotným hendikepom. Cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu kvality života zdravotne hendikepovaných detí a mládeže zlepšením ich fyzickej a psychickej kondície, ponúknuť im rovnaké možnosti trávenia voľného času ako majú zdravé deti a naučiť ich zodpovednému prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.
Tábor sa konal od 23. – 28.júla 2023 v hoteli DAM v Košickej Belej.
O 31 detí prevažne s mentálnym hendikepom sa staralo 16 dobrovoľníkov – vedúcich, asistentov, animátorov a zdravotník.
Toho roku bola téma naviazaná na rozprávku V hlave, to znamená, že počas celého pobytu sme cez šport, divadielka, tvorivé dielne vysvetľovali deťom, aké je dôležité prejavovať a zvládať svoje emócie.
Okrem každodenného športovania v krásnej prírode (rozcvička, olympiáda, Tvrďák, nočná hra, jóga) sme mali aj tvorivé dielne, diskotéky a karneval.
Najväčšou odmenou sú pre dobrovoľníkov objatia a úsmevy detí, ale aj spätná väzba od rodičov, keď im rozprávajú deti zážitky a aké veľké kroky urobili k samostatnosti. Rodičia mali možnosť si tiež na týždeň oddýchnuť.
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja  VUCKE  sumou 2000 Eur  a Nadácie SPP   sumou 1000 Eur, čo pokrylo čiastočne náklady na ubytovanie a stravu pre dobrovoľníkov.
Ďakujeme aj ďalším sponzorom Lions club Košice Cassovia, spoločnosť Linde Gas s.r.o., DeutschMann International spedition a ďalší súkromným darcom, bez ktorých by nemohli absolvovať tábor deti zo sociálne slabších rodín.
Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí v rámci svojho voľného času sa venovali deň a noc „výnimočným“ deťom.