OZ Usmej sa na mňa vydáva každoročne svoje noviny Nevšednik, ktoré popisujú jednotlivé aktivity uplynulého roku, t.j. roku 2017.

Nevšedník rozdávali výnimočné deti účastníkom 13. benefičneho koncertu.
Občasník slúži zároveň ako Výročná správa za rok 2017.

Príjemné čítanie.