OZ Usmej sa na mňa vydáva každoročne svoje noviny Nevšednik, ktoré popisujú jednotlivé aktivity uplynulého roku, t.j. roku 2019.

Nevšedník rozdávali výnimočné deti účastníkom 15. benefičneho koncertu.

Príjemné čítanie.

  • Nevšedník 2020