V roku 2019 sme dostali dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu rozvoja športu na rok 2019 vo výške 4000 Eur na nákup športovej výbavy pre našich výnimočných taekwondistov.
Z dotácie sme zakúpili reprezentačné oblečenie a obuv pre 13 športovcov a športové náradie – 4 štíty a 4 lapy Zemita s transmetermi.

Veľmi nám to pomáha pri tréningoch a súťažiach našich hendikepovaných športovcov. Teplákové súpravy, tričká a topánky využívajú naši športovci na súťažiach, sústredeniach a tréningoch a sú rovnocennými členmi oddielu klubu Ilyo Taekwondo.

Ďakujeme.

  • Zmluva s Úradom vlády

  • Výzva na predkladanie ponúk 1

  • Výzva na predkladanie ponúk 2

  • Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 1

  • Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2

  • Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry