Na maratóne sme bežali so srdcom

Ani košický maratón 2019 nemohol byť bez účasti usmievavých bežcov. Okrem tradičných 20 účastníkov minimaratónu sme prvý krát postavili aj štafetu v zložení Vladko Hudák (nevidiaci) s navádzačom Martinom Kočim, Tibor Dezso, Katka Timurová a Romana Vargová.

Okrem toho sme boli súčasťou projektu Bež so srdcom. Kresba našej downíčky Alicky Truskovej sa stala námetom pre bežecké tričko, ktoré sa predávalo v rámci maratónskeho Expa. No nemenej sme ta tešili aj z výťažku z programu, ktorí nám venovali niektorí bežci pri registrácii – vybehali nám 2095 Eur. Ďakujeme.