Dobrovoľníčky roka 2019

OZ Usmej sa na mňa pracuje na dobrovoľníckej báze. Sme veľmi radi, že k nám prichádzajú aj mladí, ktorí by svoj voľný čas vedeli venovať svojim záľubám, alebo rodinkám. Prinášajú do našej práce „čerstvý vietor“ a za to im ďakujeme.

Všimli si to ja v Dobrovoľníckom centre KSS a tri naše animátorky Gabika Jánošová, Katka Timurová a Peťka Tocíková získali titul DOBROVOĽNÍČKA ROKA 2019. Gratulujeme.