Niečo menej, niečo viac…

Ponožkový festival nie len pre ľudí s Downovým syndrómom

Ľudia s Downovým sydrómom žijú medzi nami a veľakrát máme voči nim predsudky. Občianske združenie Usmej sa na mňa sa rozhodlo zorganizovať v sobotu 19. 9. 2020 pri kine Úsmev v Košiciach podujatie, ktoré zábavnou formou priblížilo život ľudí s Downovým syndrómom, ukázalo ich šikovnosť, úprimnosť a krásu. Počas celého podujatiaprebiehala súťaž o najkrajšiu maľovanú ponožku, v kaviarni vypomáhala „výnimočná“ obsluha, herci a taekwondisti s Downovým syndrómom ukázali svoje schopnosti, na výstave fotografií týchto ľudí si mohli účastníci vychutnať ich výnimočnú krásu.

Downov syndróm nie je choroba alebo ochorenie, je to genetický stav spôsobený prítomnosťou ďalšieho 21. chromozómu. A keďže chromozóm má tvar ponožky, na znak solidarity nosia ľudia v Deň Downovho syndrómu (21.3.) dve rôzne ponožky. „A práve to sa stalo motívom nášho podujatia, keď si deti aj dospelí mohli vyzdobiť ponožky rôznymi technikami“, povedala Dagmar Kočiová, riaditeľka OZ Usmej sa na mňa.

Zároveň sa návštevníci mohli dozvedieť o špecifikách, ale aj schopnostiach a šikovnosti ľudí s Downovým syndrómm. Počas podujatia bola zriadená aj poradňa, kde sa široká verejnosť mohla informovať u špeciálnej pedagogičky Mgr. Martiny Klasovskej o výchove týchto detí, resp. sa mohli rodičia bezplatne poradiť.

Večer si návštevníci mohli v kine Úsmev pozrieť filmy Niečo naviac a Ôsmy deň, kde Pascal Duquenne, herec s Downovým syndrómom obdržal za svoj výkon vo filme Cenu za mužský herecký výkon na MFF v Cannes 1996.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie  a U. S. Steel Košice, s.r.o., ďalej vďaka podpore TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s. a Kino Úsmev.

Rádio Lumen: Niečo menej, niečo viac (O ľuďoch s Downovým syndrómom medzi nami) - Čigášová Mária