Koncom roka sa opäť zhoršila pandemická situácia na Slovensku a s tým súvisí aj viac ľudí v núdzi. Sme
veľmi radi, že ľudia, ktorí pracujú v slovenských firmách myslia aj na slabších a pred Vianocami si na
nich tiež spomenuli a pomohli.

Spoločnosť Kaufland Slovensko poskytla nášmu OZ v rámci výzvy Kto pomôže Slovensku poukážky
na nákup potravín, drogérie a školských pomôcok v hodnote 400 Eur. Pomohlo to 14 rodinám a žiakom
zo Spojenej školy na Vojenskej ulici v Košiciach.

Spoločnosť Lidl Slovensko nám poslala tiež poukážku na potraviny v hodnote 200 Eur, zapojili sme sa
do kampane Podeľ sa a pomôž a tiež sme od nich dostali mäso pred Vianocami. Zároveň žiaci zo
na Kežmarskej ulici urobili zbierku suchých potravín a drogérie. Všetko sme za pomoci našich
dobrovoľníkov roztriedili a poroznášali pred Vianocami do 20 rodín s hendikepovaným dieťaťom.

Aké by to boli Vianoce bez darčekov. V niektorých rodinách by na nich toho roku nevyšli peniaze, tak
sme sa veľmi potešili aktivite spoločnosti Deutsche Telekom, ktorej zamestnanci splnili sny 50 deťom
so zdravotným hendikepom. Je to veľmi pekný projekt, lebo zamestnanci si vybrali konkrétny sen
každého dieťaťa a sami sa vložili do jeho zabezpečenia.

Knižky a spoločenské hry neodmysliteľne patria k Vianociam. Spoločnosť FPT Slovakia nám venovala
poukážky do kníhkupectiev Martinus v hodnote 300 Eur. Zakúpili sme za nich knižky, maľovanky a hry,
ktoré tiež putovali pod vianočný stromček deťom, ktoré strádajú.

Teší nás, že niektoré firmy myslia aj podporu zamestnávania ľudí s hendikepom. Spoločnosť JTI nám
darovala 2500 Eur na udržanie, resp. pomoc pri zamestnaní týchto ľudí. My sme poskytli 1000 Eur
nášmu dobrovoľníkovi so sluchovým hendikepom Ladislavovi Rácovi na zakúpenie kvalitnejšieho
načúvacieho prístroja, ktorý mu pomáha v pracovnom procese. Zvyšné peniažky sme použili na pomoc
ľuďom s hendikepom pri hľadaní práce, zaškoľovania a pomoc pri uspokojovaní ich základných potrieb,
aby mohli pracovať.

V rámci kampane Giving Tuesday na začiatku decembra sme zverejnili výzvu na pomoc rodine
Číhovských so 6 malými deťmi v ťažkej situácii. Sme radi, že ľuďom nie je ľahostajný osud iných
a poslali financie na zakúpenie farieb na vymaľovanie domu, zakúpenie pyžamiek, plachiet do škôlky,
školného a iné. Zároveň tento príbeh natoľko oslovil pána Mareka Heviera, že jeho spoločnosť MAXAP
poslala pre naše OZ 500 Eur, z čoho polovica je určená pre rodinu Číhovských.

ĎAKUJEME Z CELÉHO SRDCA