ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRE VŠETKÝCH

Sme veľmi radi a hrdí na to, že sme získali grant od Nadácie PONTIS z grantového projektu Impact Lab Inkubator 2023 zamierený na rozšírenie možností uplatnenia sa ľudí s intelektuálnym a iným znevýhodnením na trhu práce a zcitlivovanie spoločnosti smerom k hendikepovaným ľuďom. Projektom chceme zabezpečiť prípravu mladých ľudí so znevýhodnením na trh práce.