Remeselné zručnosti v UĽUV – e

Remeselné zručnosti v UĽUV - e Mladí ľudia so zdravotným hendikepom veľmi radi tvoria a vkladavú do svojich výrobkov svojské videnie sveta. Veľkej obľube sa tešia kurzy remeselných zručností v UĽUV-e pod vedením odborných lektorov. V rámci porjektu "Rovnosť príležitosti pre všetkých" sme realizovali dva kurzy Remeselných dielní pre intelektovo  znevýhodnené deti zo Spojenej školy