Letný tábor 2021

ŠPORTOVÝ TÁBOR USMEJ SA NA MŇA Po zvláštnom roku, kedy sme všetci mali obmedzené možnosti aktívneho trávenia voľného času sme sa rozhodli zorganizovať už 17. ročník letného tábora pre deti so zdravotným znevýhodnením so športovou tematikou. V hoteli DAM v Košickej Belej džavotalo od 25.7. - 30.7. 44 detí a mladých od 7 -