SRDCE NA DLANI 2022 – celoslovenské ocenenie

SRDCE NA DLANI 2022 - celoslovenské ocenenie Našim dobrovoľníkom sa dostalo nebývalého ohodnotenia. Boli sme nominovaní na celoslovenské ocenenie dobrovoľníctva za dlhodobú činnosť. Veď už 19 rokov sa týždeň, čo týždeň stretávame a naše dovolenky a prázdniny obetujeme pre dobro a blaho detí, ktoré nedostali do vienka úplné zdravie. Národné oceňovanie zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier