O tom, že šport je pre zdravotne znevýhodnených športovcov nanajvýš osožný nie je pochýb. A že im to prináša aj pocit hrdosti a zvyšuje sebavedomie môžeme vidieť po každom úspechu.

Na začiatku septembra sme po letnej prestávke zorganizovali plavecké sústredenie pre 10 plavcov s mentálnym hendikepom v Drienici. Okrem dvojfázového plaveckého tréningu zvládli aj túry na Lysú a prechádzky v prírode.

Prvým pretekom v novej sezóne (12.10.2019) bola Veľká cena primátora mesta Trenčín plavcov so zdravotným znevýhodnením a 4. Majstrovstvá SR plavcov s DS. Z nášho oddielu sa zúčastnilo 7 plavcov. Dievčatá boli veľmi úspešné a dokonca naša Lenku Láslofiová bola vyhlásená za najlepšiu plavkyňu šampionátu.

Následne sme sa zúčastnili Pohára Špeciálnych olympiád Slovensko v plávaní v Bratislave (29.11.2019), kde sme všetci naši účastníci si počínali veľmi úspešne. Každý získal minimálne dve medaile a našu Marušku Hurbanovú vyhlásili za 2. najlepšiu plavkyňu súťaže.

Okrem toho rastú v svojej výkonnosti aj taekwondisti, čo sa odzrkadľuje aj na zdolávaní skúšok technickej vyspelosti a získavaní nových opaskov.

Všetky tieto aktivity sa mohli zrealizovať aj vďaka podpore z Nadácie EPH.