Naše dobrovoľníčky majú Srdce na dlani

Čo je to dobrovoľníctvo? Je to činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov tvojej rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľníctvom venuješ časť svojho voľného času, vedomostí a schopností a za to môžeš získať osobnostný a profesionálny rast, pocit zadosťučinenia, niekedy nové kontakty, priateľstvá a hlavne kopec nových skúsenosti, uspokojenia a šťastia.

Štyri mladé dobrovoľníčky z OZ Usmej sa na mňa – Adriana Rašiová, Laura Tomečková, Victoria Eliášová a Zuzana Molnárová boli ocenené predsedom KSK Rastislavom Trnkom cenou SRDCE NA DLANI za rok 2020 (ocenenie bolo odovzdané až v roku 2022 kvôli pandémii).

Dievčatá aj napriek svojim študijným povinnostiam pomáhajú hendikepovaným deťom v letnom tábore ako vedúce ako aj počas celého roka s organizovaním podujatí pre nich.

Ďakujeme dievčatá a veľmi si vážime Vašu prácu.