Zdravotne hendikepovaní mladí ľudia majú veľmi malú šancu zamestnať sa, hoci by boli veľmi vďační, keby bolo užitoční. Potrebujú však jednoduchú prácu a špeciálny prístup.

Preto sme sa zúčastnili v septembri Profesia days v Košiciach, kde sme oslovili niekoľkých zamestnávateľov. Zapojili sme sa do programu Výpomoc so srdcom, ktorú realizuje spoločnosť Profesia.

Máme prvé skúsenosti uplatnenia „výnimočných“ mladých ľudí na voľnom pracovnom trhu.

Na Street Food Festivale v Košiciach brigádovali hendikepovaní mladí ľudia – starali sa o čistotu v areáli a rozdávali vôkol úsmevy. Pre väčšinu to bola prvá pracovná príležitosť a chopili sa jej veľmi zodpovedne. Mladí ľudia – organizátori podujatia Street Food Festival v Košiciach sa nezľakli a už druhý krát dali príležitosť mentálne a sluchovo hendikepovaným mladým ľuďom, aby im pomohli udržiavať poriadok počas festivalu.

Taktiež si veľmi vážime vedenie City hotela Košice, ktoré bez zaváhania prijalo výzvu. Najprv si vyskúšali niektorých a nakoniec si nechali Katku, ktorá robí chyžnú k obojstrannej spokojnosti. Tiež sme natrafili na špecifiká pri práci s mentálne hendikepovanými, s ktorými musíme rátať.

Zároveň sa nám ozvali ďalšie spoločnosti (KOSIT, CURRAPROX), kde na základe skúseností, ale aj možností klientov budeme pomáhať, aby zvládli byť zamestnanými a užitočnými.