Vďaka štyrom košickým organizáciám mohlo päť mamičiek so zdravotne hendikepovaným dieťaťom z Košíc zažiť v auguste 8 – dňový letecký pobyt pri Čiernom mori v Bulharsku. Vďaka CK Ferrotour, Rotary Clubu Košice, príspevku od primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka a Občianskemu združeniu Usmej sa na mňa si rodiny s dieťaťom s mentálnym a telesným hendikepom mohli splniť pre nich nedosiahnuteľný sen.

„Táto myšlienka vznikla spontánne, keď som videla, ako si niektorí naši klienti nevedia užívať dovolenku a vytýkajú nám každú maličkosť. Uvedomila som si, že existuje veľa ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a boli by vďační za možnosť zažiť dovolenku pri mori. A to sa mi aj potvrdilo. Pohľad na ich šťastné tváre bol ako balzám na dušu“, hovorí Elena Gregová, riaditeľka CK Ferrotour. K tejto myšlienke sa bez zaváhania pridali aj Rotary Club Košice, OZ Usmej sa na mňa a primátor Košíc Jaroslav Polaček.

OZ Usmej sa na mňa, ktoré pomáha zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodinám vytipovalo 5 neúplných rodín, ktoré tým, že vychovávajú hendikepované dieťa, bojujú veľakrát aj s finančnými problémami. „Som veľmi rada, že sa podarilo zrealizovať tento projekt, lebo nielen deti, ale aj ich mamičky si zaslúžia tento zážitok a chvíle oddychu,“ povedala Dagmar Kočiová, riaditeľka OZ Usmej sa na mňa. „OZ Usmej sa na mňa prispelo z finančného výťažku z nášho benefičného koncertu“, dodáva Kočiová.

Za všetkých účastníkov vyjadrila svoje pocity Sandra Zákutná, mamička telesne hendikepovanej Dominiky, ktorá okrem pobytov v nemocniciach a na liečeniach nepozná žiadnu dovolenku. „Do poslednej chvíle moja dcéra nedokázala uveriť, že ideme k moru. Deň pred odletom mi povedala, že sa jej to asi len sníva a uverí, až keď sa dotkne mora. Bol to naozaj sen, ktorý sa premenil po 20 rokoch na skutočnosť vďaka dobrým ľuďom. Zo srdca ďakujem za splnenie sna mojej dcére, ktorý som jej nemohla splniť ja.“

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček neváhal ani chvíľu, aby finančným príspevkom pomohol spríjemniť prázdninové chvíle osamelým mamičkám a ich zdravotne znevýhodneným deťom. „Veľmi ma teší, že vzájomnou pomocou a spoluprácou sme dokázali takú veľkú vec pre päť našich rodín. Svedčia o tom nielen spokojné úsmevy detí a ich mamičiek, ale aj množstvo zážitkov, ktoré si odtiaľ spolu doniesli. Dobrých skutkov nie je nikdy dosť a som rád, že aj ja som mohol svojou troškou k jednému takému prispieť,“ uviedol košický primátor.

Poslaním rotariánskeho hnutia je pomáhať. To potvrdili košickí členovia aj týmto svojim počinom. „Som veľmi rád, že sme mohli pomôcť tým, ktorí to majú v živote oveľa ťažšie ako my. V tejto spolupráci s hendikepovanými ľuďmi plánujeme pokračovať, lebo v tom vidíme zmysel“, dodal Juraj Mičko, prezident Rotary Clubu Košice.