OZ Usmej sa na mňa vydáva každoročne svoje noviny Nevšednik, ktoré popisujú jednotlivé aktivity uplynulého roku, t.j. roku 2018.

Nevšedník rozdávali výnimočné deti účastníkom 14. benefičneho koncertu.

Príjemné čítanie.