Monika Ruščáková je študentka 3. ročníka gymnázia s ťažkou poruchou sluchu. Je veľmi usilovná a hladná po poznatkoch. Medzi svojimi zdravými spolužiakmi vôbec nezaostáva, aj keď na to potrebuje dvojnásobok svojho sústredenia a úsilia. Používa načúvacie aparáty, ale tie jej nepostačujú v prostredí s ozvenou (trieda), ako aj tam, kde sú iné zvuky, ktoré rušia. Často ju bolieva hlava a je smutná z toho, že nezachytila správne výklad profesora. Jej snom je študovať aj na vysokej škole psychológiu, alebo medicínu.

Jej mamička objavila dodatkové zariadenie Roger Pen, ktoré by pomohlo Monike v štúdiu, ale aj v bežnom živote. Ale ich finančná situácia nedovoľovaľa zakúpiť ho, aj keby im to veľmi pomohlo. Preto požiadali UPSVaR o príspevok, ale ešte stále bolo treba 1230 Eur ako doplatok. Monika sa obrátila na OZ Usmej sa na mňa, či by sme im nevedeli v tejto veci nejak pomôcť. Obrátili sme sa na Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, ktorá podporuje sluchovo hendikepovaných ľudí. Jej príbeh ich natoľko oslovil, že urobili výnimku a podporili aj individuálny projekt. A tak v priebehu pár mesiacov zbehol celý proces a Monika má už svoje „počúvacie pero“ doma.

Monika je veľmi šťastná. Prvý deň v škole s týmto pomocníkom vnímala ako veľký sviatok a začiatok niečoho nového. Patrične sa na to aj pripravila – vymaľovala sa, nasadila šošovky (čo pre ňu nie je bežné) a žiarila šťastím. Spolužiaci a učitelia nevedeli, čo sa deje, až kým ich neoboznámila so svojim novým pomocníkom a oni ho prijali s radosťou a pochopením. A s takou radosťou sa s nami podelila aj o prvé dojmy: „Spočiatku som sa bála a nevedela som, ako budú moje uši a moje okolie reagovať na nové zariadenie. Hhneď v prvý deň sa mnou však prevalila vlna nadšenia. Zariadenie má neskutočné množstvo funkcií. Je v ňom zabudovaný aj bluetooth, čiže prvýkrát v živote môžem voľne počúvať hudbu ako cez slúchatká a nikto mi nehovorí, že mám hudbu príliš nahlas, či problém, že skrátka nepočujem. Taktiež oveľa viac rozumiem angličtine a konečne rozumiem svojmu učiteľovi anglickej konverzácii. S pomocou môjho brata (tiež sluchovo postihnutý) sme taktiež zistili, že v pokojnom prostredí má zariadenie dosah cez stenu poschodia! Okrem toho ma veľmi teší, aké je to nenápadné a každý si to mýli so skutočným perom. Je to jednoducho úžasné.“

Monika je členkou OZ Usmej sa na mňa, ktoré pomáha hendikepovaným deťom a ich rodinám z Košíc a okolia. „Táto šikovná mladá dáma chodila ku nám do špeciálnych táborov od malička. Snažili sme sa pomáhať jej aj jej rodine rôznymi formami. Z ukríknutého dievčatka vyrástla šikovná mladá dáma, ktorá dokonca toho roku moderovala benefičný koncert Usmej sa na mňa, chodí na taekwondo v našom klube, kde dosahuje výborné výsledky, dobrovoľnícky pomáha a toho roku bude už asistenkou menším deťom v tábore, lebo je veľmi zodpovedná. Máme z nej radosť a zaslúži si každú našu pomoc,“ povedala Dagmar Kočiová, riaditeľka OZ Usmej sa na mňa a dodala: „V mene Moniky sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým zainteresovaným stranám, ktoré jej dopomohli k lepšej kvalite života.“