Národné hry špeciálnych olympiád s našou účasťou

V Banskej Bystrici sa od 12. – 13. 6. 2022 konali najväčšie Národné hry špeciálnych olympiád na Slovensku v histórii. Súťažilo sa v atletike, plávaní, stolnom tenise, petangu, tenise a behu na kolieskových korčuliach.

Sme hrdí našich atlétov a plavcov, ktorí prekonali sami seba a tešia sa z krásnych umiestnení na Národných hrách Špeciálne olympiády Slovensko / Special Olympics Slovakia.

Adam Hudák – zlato beh na 100 m, zlato beh na 400 m, striebro štafeta 4x 100 m.

Dominik Mokcsay – striebro 200 m, striebro skok do diaľky z miesta, striebro štafeta beh 4x 100 m.

Kevin Kopper – striebro beh na 400 m, bronz beh na 800 m, striebro štafeta.

Samuel Dečo – striebro beh na 100 m, striebro beh na 200 m, striebro štafeta.

Norko Nguyen – bronz beh na 1500 m, 4. miesto beh na 800 m.

Dávid Boček – zlato vrh guľou, striebro skok do diaľky z miesta.

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme trénerovi Stefan Bendula za prípravu atlétov a dobrovoľnícku činnosť pomocného rozhodcu počas súťaží.

“Usmievaví” plavci už tradične mali medailovú žatvu.

Maruška Hurbanová – zlato 50 m prsia, striebro 50 m voľný spôsob, bronz štafeta 4x 25 m voľný spôsob.

Miška Duchova – striebro 25 m voľný spôsob, bronz štafeta, 5. miesto 25 m prsia.

Mili Krupas – bronz 50 m prsia, striebro 50 m voľný spôsob, bronz štafeta.

David Hajnal – striebro na 50 m voľný spôsob, 5. miesto 25 voľný spôsob, bronz štafeta.

Blahoželáme aj trénerke Erika Bočeková .

Veľkolepý pochod špeciálnych športovcov Banskou Bystricou, kde naša Miška Duchová bravúrne predniesla sľub športovcov a Miloško nesklamal svojim tancom.

Ďakujeme Špeciálne olympiády Slovensko, že sme mohli zažiť takúto eufóriu – po každej stránke – športovú, emočnú, tanečnú ….