DVA BREHY

Občianske združenie Usmej sa na mňa zorganizovalo jedinečné benefičné podujatie, v ktorom sa na kreatívnej módnej show stretli dva svety – svet zdravých a svet zdravotne znevýhodnených ľudí. Ich niekoľko týždňové snaženie vyvrcholilo veľkolepou šou – módnou prehliadkou pre širokú verejnosť pod režisérskou taktovkou známeho umelca Helmuta Bistiku.

Záverečné podujatie sa uskutočnilo v piatok 3.6. o 17:00 v Kulturparku v Košiciach (Galéria Alfa). 

No predtým (20. – 22.5.) sme mali spoznávacie sústredenie v Tatrách, kde sa vytvorili väzby a priateľstvá medzi zdravými a hendikepovanými účastníkmi projektu. Od 30.5. – 3.6. sme vyrábali modely šiat v Kulturparku a spoločne sa obohacovali :). 

Našim projektom sme chceli upriamiť pozornosť na nerovnováhu v našej spoločnosti, separovanie ľudí (zdraví – hendikepovaní, atď.) a ukázať príklad inklúzie, keď sa na jednom projekte zúčastňujú ľudia z rôznych skupín, spolupracujú, odovzdávajú si svoje skúsenosti, obohacujú sa.

Modely  predvádzali ľudia s mentálnym, telesným, zrakovým a sluchovým hendikepom, poruchou autistického spektra ako aj zdraví mladí ľudia. Projektu sa zúčastnili klienti OZ Usmej sa na mňa, Maják, o.z., DSS DOMKO, študenti Gymnázia v Moldave nad Bodvou a žiaci ZUŠ v Moldave nad Bodvou.

Hudobnými hosťami programu boli spevák BuranoWski a violončelistky z košického konzervatória a rómska tanečná skupina. Programom sprevádzala Iveta Vaculová.

Cieľom je podpora sociálnej inklúzie, porozumenia a tolerancie ako aj vymanenie sa zo sociálnej izolácie, pozdvihnutie sebavedomia ľudí s hendikepom ako aj podpora občianskej participácie zapojením partnerov z rôznych skupín na projekte. Chceli by sme, aby sa dva brehy spoločnosti spojili do jednej rieky, v ktorej sa navzájom všetci tolerujú a obohacujú.

Výťažok z podujatia bude použitý na organizovanie letného tábora pre hendikepované deti.

V rámci grantového programu Inovuj ty! , ktorý bol podporený iniciatívou Európskej komisie Urban Innovative Actions a ako súčasť projektu Košice 2.0. sme v roku 2021 získali grant na projekt DVA BREHY.

Projekt podporili aj K13 – Košické kultúrne centrá, Aqua Pro a Maxima Broker, a.s.