DODATOK č.1

K stanovám Občianskeho združenia USMEJ SA NA MŇA,

registrovaného MV SR 12.2.2004 pod číslom VVS/1-900/90-23158.

Na základe uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 20.

DODATOK č.1

K stanovám Občianskeho združenia USMEJ SA NA MŇA,

registrovaného MV SR 12.2.2004 pod číslom VVS/1-900/90-23158.

Na základe uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2016 sa menia Stanovy občianskeho združenia USMEJ SA NA MŇA v týchto článkoch:

Článok 1

Základné ustanovenia

1.2. Mení sa sídlo združenia. Nové sídlo je: Pod šiancom 1H, 040 01 Košice, Bočeková Erika

V Košiciach, 14.8.2017

Erika Bočeková

Štatutárny zástupca

OZ Usmej sa na mňa

12.2016 sa menia Stanovy občianskeho združenia USMEJ SA NA MŇA v týchto článkoch:

Článok 1

Základné ustanovenia

1.2. Mení sa sídlo združenia. Nové sídlo je: Pod šiancom 1H, 040 01 Košice, Bočeková Erika

V Košiciach, 14.8.2017

Erika Bočeková

Štatutárny zástupca

OZ Usmej sa na mňa