Projekt Remeslo má zlaté dno.

Zdravotne hendikepovaní mladí ľudia majú veľmi malú šancu zamestnať sa, hoci by boli veľmi vďační, keby bolo užitoční. Potrebujú však jednoduchú prácu a špeciálny prístup.

Preto sa OZ Usmej sa na mňa, ktoré pomáha týmto ľuďom, rozhodlo dať im možnosť vyskúšať si rôzne remeslá a naučiť ich jednoduché zručnosti pod dohľadom odborníkov.

S významnu finančnou pomocou Nadácie Volkswagen možeme realizovať 10-mesačný cyklus tvorivý a remeselných dielní pre zdravotne hendikepované deti a mládež. Deti s mentálnym hendikepom navštevujú remeselné dielne v UĽUVe v rámci pracovného vyučovania a krúžkov. Učia sa rezbárstvo, textilné techniky, prácu s kožou a s prútim, vyrábajú formy na modrotlač.
Mladí ľudia s mentálnym a zrakovým hendikepom chodia na hrnčiarske dielne v UĽUVe, kde vyrábajú mištičky, hrnčeky a iné keramické ozdoby. Veľmi ich to baví, rozvíjajú si jemnú motoriku, vidia svoj výrobok a lektori sú s nimi veľmi spokojní. Dokonca aj jeden nevidiaci klient chodí na hrnčiarstvo a veľmi sa teší, že môže prácu s hlinou spoznávať cez hmat.

Ďalšou skupinou je mládež po ukončení školskej dochádzky, ktorá nenavštevuje žiadne zariadenie a jedinou možnosťou sociálnych kontaktov a uplatnenia sú tvorivé dielne v OZ Usmej sa na mňa, kde toho roku máme kurzy šitia. Vyrábajú ekologické vrecúška na ovocie a zeleninu zo starších záclon (ako náhrada za mikroténové sáčky) a bavlnené vrecúška na chlieb a pečivo. Chceli by sme, aby aj naši klienti prispievali k ekológickému zmýšľaniu a podporujeme myšlienku Zero waste.

Avšak bez finančného príspevku by sme tieto zmysluplné aktivity nemohli relaizovať. Preto sme veľmi vďační Nadácii Volkswagen, že podporila náš projekt.

Ďakujeme.