Zdravotne hendikepovaní mládežníci sa veľmi tešia na každé bowlingové stretnutie, ktoré organizuje OZ Usmej sa na mňa. Je to príležitosť zašportovať si a porovnať sa medzi „svojimi“. Na stretnutia, ktoré sú raz za dva týždne, chodí približne 20 sluchovo, zrakovo a mentálne znevýhodnených mladých ľudí v sprievode dobrovoľníkov z OZ Usmej sa na mňa.

Svoje sily si zmerali na prvom bowlingovom turnaji o Pohár Usmej sa na mňa v júni 2019, ktorý vyhral v prvej výkonnostnej kategórii Patrik Ides pred Martinom Kovalíkom a Ivetkou Čorosovou a v druhej kategórii Dávid Boček pred Edkom Feherom a Vladkom Hreškom.

Tento projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.