Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením veľmi radi tvoria a spoznávajú nové remeslá a techniky. Veľmi sa nám osvedčila spolupráca s UĽUVom v Košiciach, lebo majú k našim klientom špeciálny prístup a trpezlivosť. Tieto kurzy sa tešia veľkej obľube a majú veľký význam pre uvoľnenie, sústredenie , rozvíjanie jemnej motoriky, ale aj ďalšie uplatnenie v živote.
Túto príležitosť sme dostali vďaka podpore  z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.
Kurzy sa dlho odkladali kvôli pandemickým opatreniam na Slovensku, no nakoniec v máji a apríli sme mohli realizovať 2 kurzy remeselných dielní pre deti a jeden hrnčiarsky kurz pre hendikepovanú mládež z OZ Usmej sa na mňa.
Ďakujeme veľmi pekne za podporu všetkým zúčastneným.