Aj počas pandémie sme v spojení

Protipandemické opatrenia kvôli šíreniu sa vírusu Covid 19 zavreli domov aj deti a mládež so špecifickými potrebami. Ich potrebu byť súčasťou kolektívu a spolu niečo tvoriť sme vyriešili po svojom. Na sociálnych sieťach im každý týždeň dávame nové a nové online výzvy, ktoré poctivo plnia a posielajú nám o tom aj dôkazy vo forme fotografii a videí. Úlohy sa týkajú manuálnej zručnosti, pomoci s domácimi prácami, pozorovania prírody, ale aj fyzického cvičenia. Raz za týždeň žrebujeme jedného z tých, ktorí sa zapojili do výzvy a výherca je odmenený pizzou. Všetko robíme bezkontaktne.

„Deti“ si založili aj online skupinu, aby sa mohli navzájom povzbudzovať pri plnení úloh. Skúšajú nové recepty, učia sa nové techniky ručných prác, skúšajú svoje hranice fyzickej kondície, robia jednoduché pokusy.

Okrem toho sme začali cvičiť online JÓGU hravou formou s trénerkou – dobrovoľníčkou Ivonkou Končekovou. Aj táto činnosť si našla svoj okruh záujemcov, ktorým sa to páči a chcú v tom pokračovať aj prezenčne v telocvični. Učí ich to pracovať so svojim telom a naučiť sa relaxovať.

Tiež sa veľkej popularite teší online krúžok tanečných hier. Nacvičovali sme choreografiu tanca Jerusalema s našou dobrovoľníčkou Katkou Timurovou. Už sa veľmi tešíme do letného tábora, kde to budeme môcť predviesť naživo.