Študenti sa učili od „downíkov“

Spolok košických farmaceutov to sú akční vysokoškoláci, ktorí nás oslovili, že by veľmi radi spoznali život s ľudí s Downovým syndrómom. Najradšej by ich spoznali osobne, ale túto jar sa to kvôli pandémii nedalo. Tak usporiadali workshop, na ktorom sa zúčastnili jednak študenti a jednak „výnimoční“ mladí ľudia z OZ Usmej sa na mňa ako aj OZ Artest.

My sme im porozprávali o našej činnosti a následne sa študenti pýtali jednotlivých výnimočných športovcov, umelcov, hercov, remeselníkov na ich život, ako dosahujú svoje ciele. Došlo aj k viacerým pozvaniam na vystúpenia, Výnimočný ples a výzvam na spoločné trénovanie.

Zároveň s diskusiou si mali účastníci možnosť maľovať návrh vyzdobenia ponožky, ktorá je symbolom Downovho syndrómu. O víťazoch rozhodlo verejné „lajkovanie“ na sociálnych sieťach a víťazi boli odmenení.

Bolo to veľmi milé podujatie, ktoré verím, že bude mať aj pokračovanie v podobe ďalších priateľstiev a spolupráce.