Naši plavci opäť bodovali

Pravidelné plavecké tréningy (2 krát týždenne) prinášajú ovocie. Sme veľmi radi, keď sa môžeme porovnávať na celoslovenských súťažiach. A tak to bolo aj 28.10.2022 na súťaži o Pohár Špeciálnych olympiád v Bratislave.

Na  preteky cestovalo vlakom 5 plavcov a 2 trénerky. Už aj ubytovanie bol zážitok, lebo sme bývali v prenajatom byte, kde sme si museli kúpiť jedlo a uvariť.

V piatok boli preteky v bazéne na FTVaŠ. Zišli sa tu výnimoční plavci – kamaráti z celého Slovenska. Objímania a povzbudzovania nebolo konca kraja. Oni sa neberú ako konkurencia, ale ako priatelia a sú k sebe prajní.

Naši piati plavci – Dávid Hajnal, Peter Radi, Maruška Hurbanová, Miloško Krupáš a Lenka Láslofiová boli opäť úspešní. Všetci získali ocenenia a medaile v svojich kategóriách a dokonca Lenka získala pohár Špeciálnych olympiád za najlepší ženský výkon v súťaži.

Sme na nich, ale aj na ich trénerku Eriku Bočekovú veľmi hrdí.