Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt
NAŠE VÝROBKY

Batikovaná taška
Keramické figúrky
Novoročenky
Sada bavlnených vrecúšok
Sieťované ekovrecúška
Tienidlá na svietniky
Trendový batoh
voskové sviečky

Hosting zadarmo od WebSupport.skspäť
NAŠE KOŠICE

16. – 17. mája 2008

V dnešnej situácii, keď sa školské a predškolské zariadenia boria s finančnými ťažkosťami, keď pridelené finančné prostriedky mnohokrát nepokrývajú ani bežné prevádzkové náklady, keď nedisponujú dostatkom technického personálu, je pre ne mimoriadne ťažké zabezpečiť akékoľvek úpravy či údržbu nad bežný prevádzkový rámec.
Občianske združenie Usmej sa na mňa, poznajúc situáciu svojich partnerských škôl, využilo možnosť uchádzať sa o zaradenie do projektu Naše Košice s cieľom pomôcť svojim partnerským školám, ale predovšetkým zdravotne znevýhodneným deťom, ktoré sa v nich vzdelávajú.
Skvelá myšlienka organizátorov zapojiť do spoločensky prospešných prác dobrovoľníkov bola jedinečnou príležitosťou pre jednotlivé subjekty uskutočniť tak rozmanité a rozsiahle úpravy. Už len samotné číslo 72 dobrovoľníkov v rámci troch projektov hovorí samo za seba. Bez zapojenia tak veľkého počtu dobrovoľníkov by nebolo možné zrealizovať jednotlivé projekty v takom rozsahu.
Na ZŠ Juhoslovanská sa tak mohol urobiť prvý krok k tomu, aby škola neplnila iba vzdelávaciu funkciu, ale vedela svojim žiakom ponúknuť možnosť a priestor na zmysluplné a atraktívne trávenie voľného času mimo vyučovacích hodín.

Pre mentálne postihnuté deti zo ŠZŠ Vojenská sa podarilo vytvoriť krásne, farebné, pozitívne pôsobiace prostredie, čo sa s ohľadom na špecifiká týchto detí v konečnom dôsledku odrazí i v samotnom vzdelávacom procese.

Pre najmenších zo ŠMŠ Ľudová sa podarilo upraviť záhradu do používateľného stavu, kde budú môcť deti bezpečne a bez obáv z úrazu tráviť hrou mnoho slnečných dní na čerstvom vzduchu.

Nezanedbateľný je prínos v oblasti spoločenských vzťahov a povedomia. Účasť na projektoch zázračne spojila množstvo rôznorodých ľudí, ktorí sa pred tým nikdy nevideli a nepoznali, ale v mene dobrej veci vytvorili nesmierne výkonné pracovné tímy. Dobrovoľníci mali možnosť nahliadnuť i do života zdravotne znevýhodnených detí, dozvedieť sa ako sa vzdelávajú, aké majú problémy , potreby, aké možnosti im naša spoločnosť ponúka.
Ďakujeme autorom skvelej myšlienky, prípravnému tímu a samozrejme všetkým zapojeným dobrovoľníkom, ktorí svoj voľný čas vyplnili prácou v propech zdravotne postihnutých detí.