Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt
NAŠE VÝROBKY

Batikovaná taška
Keramické figúrky
Novoročenky
Sada bavlnených vrecúšok
Sieťované ekovrecúška
Tienidlá na svietniky
Trendový batoh
voskové sviečky

Hosting zadarmo od WebSupport.skspäť
Usmej sa na mňa sa vzdeláva

V dňoch 28. - 29. 11. 2012 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s témou „ PORUCHY SPRÁVANIA AKO EDUKAČNÝ A SOCIÁLNY FENOMÉN“. Organizátorom bola UK v Bratislave - ústav špeciálno –pedagogických štúdií, katedra špeciálnej pedagogiky a Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, katedra špeciálni pedagogiky.
OZ Usmej sa na mňa bolo partnerom organizátora. Konferencie sa zúčastnili tri naše členky. Počas podujatia prebiehala výstava výtvarných prác našich výnimočných detí, ktoré vystúpili aj s kultúrnym programom.

Jedna z účastničiek Mgr. Lýdia Schlifková povedala: „Spoločnou témou všetkých príspevkov bolo dieťa s hyperkinetickou poruchou a poruchou pozornosti. Sú to deti s trvalou nesústredenosťou, neposednosťou, prchkosťou- deti s ADHD sy. Jedná sa o psychickú poruchu, ktorá sa začína v detstve a sprevádza dieťa počas jeho života. Často sú takéto deti nesprávne označované ako neposlušné, nevychované. Dieťa s ADHD sy však myslí, koná a cíti odlišným spôsobom ako jeho rovesníci. Dieťa s touto poruchou má problém riadiť sa pokynmi, obsedieť dlhší čas na jednom mieste, nie je schopné sa sústrediť na činnosť, preto často v škole dosahujú slabší prospech, majú neustále konflikty so svojím okolím. Ak sa však jedná o činnosť, ktorá ich výrazne zaujíma, vtedy nemusia mať problém s udržaním pozornosti. No ak je úloha nudná, opakujúca sa alebo ťažká, veľmi rýchlo strácajú pozornosť. Pre tieto deti je najčastejšie pozorovateľná hyperaktivita, mnohé sú neustále v pohybe. Typické prejavy sú - zbrklé konanie bez premýšľania, nevyčkajú na zadanie alebo na poradie, hovoria nevhodné veci, skáču hovoriacemu do reči, ľahko sa nechajú ovplyvniť aj vyprovokovať. Všetky tieto prejavy deťom s ADHD sy výrazne komplikujú život. O tom, ako s takýmito deťmi pracovať, čo je pravdepodobnou príčinou tejto poruchy a ešte mnoho zaujímavostí sme si vypočuli z úst nielen našich ale aj zahraničných na slovo vzatých odborníkov, ktorí sa s nami podelili o svoje osobné skúsenosti. Nakoľko táto porucha je liečiteľná, je potrebné pri pozorovaní príznakov vyhľadať odborníkov, ktorí pomôžu dieťa pochopiť, usmerniť rodiča v kreativite a poukázať na silné stránky dieťaťa. Dvojdňový program bol nabitý množstvom informácií z danej oblasti a pre účastníkov sa tým táto konferencia stala veľkým prínosom a vodítkom pri práci s deťmi s ADHD sy. My, členovia OZ „Usmej sa na mňa“ sme sa zúčastnili tejto konferencia a domov sme odchádzali plní poznatkov a emócií, ktoré denne využívame pri práci s takýmito detičkami. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.“


Členovia OZ „Usmej sa na mňa“