Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt
NAŠE VÝROBKY

Batikovaná taška
Keramické figúrky
Novoročenky
Sada bavlnených vrecúšok
Sieťované ekovrecúška
Tienidlá na svietniky
Trendový batoh
voskové sviečky

Hosting zadarmo od WebSupport.skspäť
POČÍTAČ, KTORÝ HOVORÍ

Aj nevidiaci môžu pracovať na počítači

Ozvučený počítač
23. mája 2005, Košice – V dnešnej dobe je počítačová gramotnosť jednou zo základných požiadaviek pre uplatnenie sa človeka na trhu práce. Počítače sú zároveň dôležitým zdrojom informácií, ktorý však ešte stále nie je bežne prístupný aj pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých na Slovensku.
S cieľom pomôcť pri integrácii zdravotne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti zakúpilo občianske združenie USMEJ SA NA MŇA ozvučovací software JAWS. Tento je určený pre nevidiace a ťažko zrakovo postihnuté deti integrované v ZŠ Gemerská 2 v Košiciach. Ozvučovací software bol zakúpený z finančných prostriedkov vo výške 40.000,- Sk, ktoré OZ USMEJ SA NA MŇA získalo prostredníctvom grantového programu Pomoc ľuďom v núdzi. Grantový program organizovala spoločnosť TESCO STORES v spolupráci s nadáciou Pontis.

Práca na počítači
Ozvučovací software JAWS umožňuje nevidiacim a ťažko zrakovo postihnutým deťom pracovať na počítači, využívať možnosti internetu a elektronickej pošty. Na základe poznania klávesových príkazov a ovládania základných klávesnicových zručností môže nevidiaci pracovať s počítačom podobne ako vidiaci. Konkrétne to znamená písanie a čítanie textu, prenos informácii cez diskety, resp. ich zobrazenie alebo vytlačenie pre vidiacich (napr. vytlačenie úlohy pre učiteľa a pod.). Tieto praktické zručnosti sú dôležité hlavne pri integrovaní žiakov do vyššieho stupňa škôl.

Pri práci s internetom sú možnosti obmedzenejšie. Text, ktorý nevidiaceho zaujíma, musí najprv vidiaci uložiť a upraviť tak, aby nebol zbytočne členený a aby bol súvislý. Potom ho nevidiaci môže čítať pomocou programu JAWS sám. V súčasnosti sú však už aj internetové stránky, ktoré sú v tzv. textovej verzii. Textovú verziu môžu čítať aj ťažko zrakovo postihnutí, nakoľko text je písaný väčším fontom a neobsahuje obrázky. Prostredníctvom JAWS programu nevidiaci používajú aj elektronickú poštu.