Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt
NAŠE VÝROBKY

Hosting zadarmo od WebSupport.skspäť
Usmievavé vianočné stánky

Pred Vianocami 2017 sme opäť dostali možnosť prezentovať výrobky OZ Usmej sa na mňa vo vianočných stánkoch na Hlavnej ulici v Košiciach.

Vďaka spoločnostiam U.S.Steel Košice a Rotary Club Košice, ktoré nám poskytli svoje stánky sme mohli po 3 dni oboznamovať verejnosť s činnosťou nášho občianskeho združenia a ponúkať im výrobky hendikepovaných detí. A boli to výrobky naozaj krásne – keramika od mentálne hendikepovaných detí zo špeciálnej školy na Vojenskej ulici, ako aj mydielka, anjkelikovia, ikebany a medovníčky, ktoré vznikli v tvorivých dielňach občianskeho združenia Usmej sa na mňa. Ich činnosť bola podporená z grantu Nadácie Volkswagen Slovensko.

Návštevníci košických vianočných trhov ocenili šikovnosť hendikepovaných detí peknou sumou do urničky. Vyzbierané peniaze budú použité na zakúpenie výukových pomôcok, ako aj materiálu pre kreatívne práce hendikepovaných detí.

Naša veľká vďaka patrí našim partnerom – U.S.Steel Košice, Rotary Clubu Košice ako aj Nadácii Volkswagen Slovakia.