Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt
NAŠE VÝROBKY

Hosting zadarmo od WebSupport.skspäť
Študenti rozhýbu hendikepované deti

Usmej sa na mňa partnerom MOVE Week-u 2014

Aj telesne, zmyslovo a mentálne hendikepované deti z košických škôl sa zapoja do medzinárodného týždňa pohybu s názvom MOVE WEEK 2014. Občianske združenie Usmej sa na mňa v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zorganizuje v piatok 3. 10. 2014 športové dopoludnie v telocvični na Medickej ulici v Košiciach. Okrem toho sa hendikepované deti z OZ Usmej sa na mňa zapoja aj do celomestskej plaveckej štafety a minimaratónu. Stanú sa súčasťou najväčšej európskej kampane športu pre všetkých a budú hrať aktívnu rolu v dosiahnutí hlavného cieľa kampane „O 100 miliónov viac pohybovo aktívnych Európanov do roku 2020“.

„Jedným z cieľov OZ Usmej sa na mňa je zapájať zdravotne hendikepované deti do bežného života a viesť ich aj k zdravému životnému štýlu. Preto sme privítali ponuku pedagógov a študentov z ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach  priblížiť deťom pohyb a športovú činnosť zábavnou formou“, povedala predsedníčka OZ Erika Bočeková. Zaujímavé aktivity pre deti s rôznym postihom pripravia študenti odboru Šport a rekreácia pod vedením Mgr. Zuzany Küchelovej. Podujatia sa zúčastní približne 50 „výnimočných“ detí v školskom veku.

„Rozvíjajúca sa spolupráca s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ prináša obohatenie činnosti nášho OZ a zároveň pre študentov je to nové poznanie a skúsenosť s prácou s „výnimočným“ deťmi“, povedala Erika Bočeková. Študenti spestrili svojou aktívnou účasťou aj program letného tábora detí z občianskeho združenia a tiež pomáhali pri organizácii športového podujatia na ŠZŠ na Vojenskej ulici v Košiciach.

MOVE Week je každoročné celoeurópske podujatie, ktoré prebieha v prvý októbrový týždeň. Tohto roku sa koná v termíne 29. 9. – 5. 10. 2014. Je súčasťou NowWeMove kampane. Cieľom MOVE Weeku je propagovať výhody spojené s aktívnym životným štýlom a podpora pravidelnej účasti v športe a pohybovej aktivite. Naprieč celou Európou ho pomáha organizovať široký okruh organizácií, dobrovoľníckych skupín, klubov a jednotlivcov.


  Fotogaléria - MOVE Week