Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt
NAŠE VÝROBKY

Hosting zadarmo od WebSupport.skspäť

2% - POZOR, ZMENA ADRESY

Názov: Občianske združenie Usmej sa na mňa
Sídlo : Pod šiancom 1H, 040 01 Košice
IČO : 35558652
Právna forma : občianske združenie
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Číslo účtu : 2624064001/1100
IBAN SK97 1100 0000 0026 2406 4001

V čase ročného zúčtovania dane z príjmov a podávania daňových priznaní si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o poukázanie 2% /.3%/ podielu Vašej zaplatenej dane v prospech zdravotne znevýhodnených detí a mládeže. Príjem z 2% je pre nás jedným z kľúčových zdrojov pre realizáciu našich projektov. Takto získané prostriedky plánujeme využiť na zakúpenie špeciálnych vzdelávacích a rehabilitačných pomôcok, podporu športu zdravotne znevýhodnených detí a mládeže.


  Potvrdenie
  Vyhlásenie