Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt
NAŠE VÝROBKY

Hosting zadarmo od WebSupport.skspäť
KTO SME?

Sme občianske združenie Usmej sa na mňa!

Sme rodičia, učitelia a lekári výnimočných detí. Výnimočných v tom, že vzhľadom na svoje telesné či mentálne postihnutie musia vynaložiť viac úsilia ako ich zdraví rovesníci. A to im pomáha objavovať svoje výnimočné talenty a zručnosti.

Ako členovia občianskeho združenia sa zasadzujeme o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti. Učíme ich využívať tie schopnosti, ktoré majú. Pomáhame im spoznávať okolitý svet. Organizáciou rôznych športových a kultúrnych podujatí vytvárame príležitosti, cez ktoré spoznávajú bežné radosti zdravých detí. Pomocnú ruku podávame rodičom, informovaním verejnosti lámeme bariéry medzi zdravými a výnimočnými.

Na ulici denne stretávame ľudí, ktorým život v niečom ubral, ale v niečom inom zase pridal. Niektoré postihy sú viditeľné, niektoré sú však skryté hlboko v srdci človeka. Ak chcete objaviť úsmev na tvári výnimočných, usmejte sa na nich!


  Stanovy občianskeho združenia
  Predsedníctvo občianskeho združenia
  Školy a organizácie