Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt Hosting zadarmo od WebSupport.sk


späť
TALENT FORUM - JAR 2005
14. - 22. 5. 2005

Podujatie je zamerané na podporu zdravých a handicapovaných talentovaných detí a mládeže a ich vzájomnú integráciu.
Hlavné témy : životné prostredie, mesto Košice, imaginárny svet detí.
Záštitu nad ním prevzal primátor mesta Košice JUDr. Zdenko Trebuľa.

Miesto konania:
Otvorenie


Dolná brána - kultúrny program
Cukráreň AIDA (bývalý Dom potravín) -výstava výtvarných prác (vek 6-14)
Východoslovenská galéria, Hlavná 27-výstava výtvarných prác (vek 15-25)

PROGRAM (rámcový návrh):

______________________________________________________________________________
14. 5. (sobota):

10,00 - 10,30h
otvorenie akcie – Dolná brána
slávnostné príhovory: primátor mesta, zástupca fy KOSIT, riaditeľka FORUM, n.o.
akt „zväzovania stuhy“ - symbol integrácie zdravých a handicapovaných detí

10,30 - 11,00h
Otvorenie

kultúrny program I. časť
rytmické bubnovanie (zrakovo postihnuté deti)
scénický tanec (tanečná skupina Boba Brela))
spev - Kika a Miňo (telesne postihnutí mladí ľudia )

11,00 -11,30h
prezentácia výtvarnej súťaže vyhlásenej fy KOSIT
spev deti základných škôl ( z cyklu Dobrodružstva Ježka Separka)

Otvorenie
11,30 – 12,00h
kultúrny program II. časť
ukážky karate (žiaci zo ZŠ Juhoslovanská)
recitácia – Konzervatórium Košice
spev - hymna handicapovaných detí, ku ktorým sa postupne pridajú zdravé

12,00 – 13,00h
čas na občerstvenie a prípravu masiek

13,00 – 16,00h
Otvorenie

Veľká jarná DISCO-MAŠKARÁDA
predstavovanie masiek publiku (darček – symbol podujatia a
sladkosť)
pochod masiek k Dómu sv. Alžbety a späť
diskotéka, zábava

Otvorenie
17,00 - 18,00h
vernisáž výstavy TALENT FORUM - galéria Hlavná 27
krátky program: príhovory riaditeľa galérie a riaditeľka FORUM, n.o.
hudobná produkcia -žiaci košického konzervatória
spev –Kika a Miňo (telesne postihnutí mladí ľudia)

_______________________________________________________________________________

14. - 22. 5.
(sobota- ďalšia nedeľa)


10,00 – 18,00h
výstavy prác zdravých a handicapovaných detí a mládeže
sprievodné akcie – vystúpenia žiakov na Hlavnej ulici – spev, tanec, bubnovanie a i....

Počas jednotlivých akcií bude prebiehať verejná zbierka na podporu škôl, ktoré sa venujú ich výchove.

_______________________________________________________________________________

Hlavný organizátor: FORUM, nezisková organizácia
Spoluorganizátor: Mesto Košice, Usmej sa na mňa, občianske združenie

Hlavný reklamný partner: KOSIT, a.s. Košice